Skip links

Čo robiť v prípade poruchy? Ako postupovať?

V prípade poruchy na Vašom zariadení značky TEXAS, si ako prvé pozrite v návode na použitie kapitolu „Riešenie problémov“. Ak sa napriek tomu poruchu nepodarilo odstrániť, pokračujte podľa krokov nižšie:

Kompletné záručné vyhlásenie si môžete prečítať TU.

  • Pre uplatnenie reklamácie, postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:
    • Kontaktujte servisné oddelenie na tel. čísle 0917 577 038 alebo e-mailom na texas@brel.sk
    • Kontaktujte Vášho predajcu

Je nutné si pripraviť:

  • doklad o zakúpení (pokl. doklad alebo faktúru)
  • presný popis poruchy
  • kompletné príslušenstvo
  • Kompletné záručné vyhlásenie si môžete prečítať TU.

Pred servisným zásahom je nutné prístroj dôkladne vyčistiť! V prípade odosielania do servisu odstráňte všetky prevádzkové kvapaliny, v prípade akumulátorových prístrojoch sa uistite že je batéria odpojená.